Gastlessen

 

Stichting Joods Apeldoorn geeft op verzoek ook gastlessen op scholen over het Jodendom. Hieronder ziet u enkele foto's van zo'n les, met gebruik van rituele objecten, geluid en interactie met de leerlingen. In onderling overleg kan de gastles op maat (niveau, onderwerpen, diepgang, duur, etc.) gemaakt worden.
Ook zijn presentaties/cursussen voor volwassenen mogelijk. Voorbeeld van een cursus van 4 avonden, maar een andere indeling/inhoud is bespreekbaar (eea kan ook gecomprimeerd worden tot 1, 2 of 3 bijeenkomsten):

Avond 1: Levenscyclus: Joods leven van de wieg tot het graf
Rituele rondom geboorte, dagelijks Jodendom, feestdagen, bar/bat mitswa, huwelijk, dood en rouw

Avond 2: Joodse talen en muziek
U leert enkele letters en woorden Hebreeuws, Jiddisj en Ladino, o.a. aan de hand van enkele liederen

Avond 3: Joodse geschiedenis
Een overview van enkele millennia, alsmede de ontwikkeling van het antisemitisme (met uitleg wat het nu precies wel/niet is)

Avond 4: De Joodse wereld + extra verdieping/onderwerpen
Verschillende Joodse stromingen, verspreiding van Joden over de wereld, de Joodse staat.
Ook kunnen dan nog evt. extra verdieping/onderwerpen op verzoek uit de vorige avonden behandeld worden.

Indien u een verzoek wilt indienen voor een gastles/presentatie/cursus, kunt u met ons contact opnemen.

Rietendakschool152.jpg Rietendakschool153.jpg Rietendakschool154.jpg
Rietendakschool155.jpg Rietendakschool156.jpg Rietendakschool157.jpg
Rietendakschool158.jpg Rietendakschool159.jpg Rietendakschool161.jpg