Jajem

Wat is Jajem?

Jajem bestaat uit een groep Apeldoorners met een Joodse achtegrond en hun eventuele niet-Joodse partner, die gemiddeld 1x per maand op een doordeweekse avond bij elkaar komen bij iemand thuis en iets bespreken/doen rondom een bepaald Joods thema, onder het genot van nasj en drank. De naam Jajem, Amsterdams-jiddisj voor jenever, symboliseert de gezellige borrelsfeer tijdens de huiskamerbijeenkomsten en is een acroniem voor Joods Apeldoorn voor Joden En Metgezellen.

Inmiddels bedraagt het aantal leden van Jajem ruim 40. Daaronder dus ook een aantal IsraŽli's, wat een interessante mix oplevert. De bijeenkomsten worden doorgaans bezocht door 10-20 leden, een eenmalige uitschieter van 35 bezoekers. Dit betrof een avond met Eli Asser, die vertelde over zijn tijd in het Apeldoornsche Bosch adhv zijn boek "Alles is meegenomen". 

Het ontstaan van Jajem

In mei 2004 is  contact opgenomen met JMW over de mogelijke opstart van huiskamerbijeenkomsten op een doordeweekse avond voor mensen met een Joodse achtergrond uit Apeldoorn e.o. Er bestonden reeds van zulke groepen in diverse steden in het land. JMW steunde het intiatief en stelde de contactgegevens van de abonnees van de Benjamin (kwartaalblad van JMW) uit Apeldoorn e.o. ter beschikking. Uit een ander JMW-adressenbestand, van Tsavta (JMW-actviteiten speciaal voor IsraŽli's in NL), rolden enkele namen van IsraelŪ's. Door iedereen persoonlijk te benaderen met de uitleg van de doelstelling van de groep-in-oprichting en de vraag of men geÔnteresseerd was in deelname, maar ook of men nog meer mensen kende die tot de doelgroep behoorden en mogelijk interesse zouden hebben, was er binnen vrij korte tijd voldoende potentie om van start te kunnen gaan. Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 september 2004 zijn de verwachtingen, behoeften en ideeŽn voor onderwerpen geÔnventariseerd.

Het 1e jaar: 5765, 2004/2005

De volgende onderwerpen zijn in het 1e jaar van Jajem aan bod gekomen:

Enkele nieuwsbrieven vindt u hier:

Het 2e jaar: 5766, 2005/2006

Sinds een paar avonden laten we de huiskamer, de inkopen van eten & drinken en de bereiding ervan, rouleren. Dit verdeelt de werklast en maakt de groep meer medeverantwoordelijk en betrokken. Jajem is weliswaar met hulp van JMW opgericht, maar is uiteindelijk geen JMW-groep geworden en moet het dus zonder subsidie stellen. Het nadeel is de beperkte financiŽle middelen, het voordeel is dat Jajem volledige vrijheid heeft in de keuze van de onderwerpen: Joods-cultureel, -religieus, politiek-maatschappelijk, enz.. Het eten en drinken op de avonden worden gefinancierd door de verplichte bijdrage (meestal rond de 3,50 euro) van de bezoekers. De opbrengst gaat direct naar degene(n) die de inkopen heeft gedaan, er is dus geen leden-contributie en geen boekhouding.

 
Voor het 2e jaar stonden de volgende onderwerpen/activiteiten op het programma: