L'dor Vadór

L'dor Vadór, Classical meets Chazzanut (Sing-along DVD included). Published by EOS Records, EOS10811, ISBN 9789080865242

(or send an email to ldorvador@joodsapeldoorn.nl) 

Voor Nederlands, klik HIER

On October the 23rd, the new Jewish CD&DVD "L'dor Vadór" was presented to the American Ambassador Fay Hartog Levin, at the opening of the 6th Jewish Cultural Festival, see the picture on the left. The next day, the DVD was introduced in a sing-along workshop (see the picture on the right), the audience participating with passion!

This unique CD&DVD has grown out of the long standing collaboration between the Orion Ensemble, finalist and prize-winner of the First International Jewish Music Competition, and chazzan Tom Fürstenberg.
The CD contains several traditional Jewish songs. Leonard Leutscher, the gifted arranger/composer of the Orion Ensemble, has composed exciting new classical arrangements for well-known Jewish liturgy & songs. The result is astonishing: traditional, recognisable melodies expanded and enriched by the virtuosity and richness of Orion’s classical piano trio.
Chazzan Tom Fürstenberg has been asked by many people to make a ‘sing-along’ CD. Therefore, the CD not only provides an opportunity to enjoy new and enriched melodies, but to be able to learn the melodies as well. The CD contains different versions of the songs, and the set includes a sing-along DVD as a bonus.
* On the CD, you will find all the songs in two versions:
- The original full versions with a vocalist
- The instrumental versions without a vocalist, which you can use to accompany yourself when you are comfortable enough to sing without the help of the sing-along DVD
* On the DVD you will find the lyrics in two different versions:
- One written in the original Hebrew characters
- The other is a transcription, the text written out phonetically (the Anglo-Saxon way) in Latin characters
Both versions can be used to practice the vocal part of the songs. The DVD, like the CD, offers you the choice between the version with instruments and the vocalist and the instrumental version without the vocalist.
Guaranteed fun & learning for everyone! A perfect activity with a group (i.e. your congregation), for a joyful evening, you only need a DVD-player a beamer and loudspeakers.

The price of this unique CD&DVD is only €19,95, the sing-along DVD and shipping costs included! The booklet in the CD-box contains the lyrics of all the songs, in Hebrew as well as transcription. It also contains interesting background-information of each song.

To order the CD&DVD, just click on the button or link below to send an email, we will contact you for the shipping address and payment.

(or send an email to ldorvador@joodsapeldoorn.nl) 

L'dor Vadór, Classical meets Chazzanut. Published by EOS Records, EOS10811, ISBN 9789080865242

Jewish Songs (OC 130) Leonard Leutscher
1. Shalom aleichem
2. Yah ribon olam
3. Adon olam
4. Yotser or
5. V'haer eineinu
6. L'dor vador
7. Lo yisa goy
8. Y'did nefesh
9. Hine El yeshuati
10. Havdalah berachot
11. Eliyahu hanavi
12. Shavuah tov

 

 

 

 

 


L'dor Vadór

L'dor Vadór, Classical meets Chazzanut (Meezing-DVD inbegrepen). Uitgegeven bij EOS Records, EOS10811, ISBN 9789080865242

(of stuur een email aan ldorvador@joodsapeldoorn.nl) 

Op 23 oktober 2010 werd de nieuwe Joodse CD & DVD "L'Dor Vador" gepresenteerd aan de Amerikaanse ambassadeur Fay Hartog Levin, bij de opening van het 6e Joods Cultureel Festival, zie de afbeelding aan de linkerkant. De volgende dag werd de DVD geďntroduceerd in een meezing-workshop (zie foto rechts), het publiek zong mee met passie!
Deze unieke CD&DVD is gegroeid uit de jarenlange samenwerking tussen het Orion Ensemble, finalist en prijswinnaar van de eerste Internationale Joodse Muziek Concours, en chazzan Tom Fürstenberg.
De CD bevat verschillende traditionele Joodse liederen. Leonard Leutscher, de begaafde arrangeur/componist van het Orion Ensemble, componeerde spannende nieuwe klassieke arrangementen voor bekende joodse liturgie & songs. Het resultaat is verbluffend: de traditionele, herkenbare melodieën uitgebreid en verrijkt door de virtuositeit en de rijkdom van Orions klassieke pianotrio.
Chazzan Tom Fürstenberg is door veel mensen gevraagd om een meezing-cd te maken. Daarom biedt deze cd niet alleen een gelegenheid om van nieuwe en verrijkte melodieën genieten, maar tevens om de melodieën te kunnen leren (mee)zingen. De CD bevat verschillende versies van de songs, en er is een een meezing-DVD als bonus.
* Op de CD vindt u alle nummers in twee versies:
- De originele volledige versies met zang
- De instrumentale versies zonder zang, die u kunt gebruiken om uzelf te begeleiden wanneer u vaardig genoeg bent om te zingen zonder de hulp van de meezing dvd
* Op de DVD vindt u de teksten in twee verschillende versies:
- Geschreven in de originele Hebreeuwse letters
- De andere is een transcriptie van de tekst, fonetisch uitgeschreven (de Anglo-Saksische manier) in Latijns schrift
Beide versies kunnen worden gebruikt om de zangpartij van de liedjes te oefenen. De DVD, evenals de cd, biedt u de keuze tussen de versie met instrumenten en de zanger en de instrumentale versie zonder de zanger.
Gegarandeerd plezier en leren voor iedereen! Een enige activiteit voor een groep (bijv. uw gemeente) voor een bruisende avond, u heeft alleen een DVD-speler, een beamer en boxen nodig.
De prijs van deze unieke CD&DVD is slechts € 19,95, de meezing-DVD inbegrepen én inclusief verzendkosten! Het begeleidende CD-boekje bevat de teksten van alle liedjes, zowel het Hebreeuws als transcriptie. Het bevat ook interessante achtergrond-informatie over elk liedje.
Om de CD&DVD te bestellen klikt u gewoon op de onderstaande knop of link om een email te sturen, wij zullen contact met u opnemen voor de verzend-adres en de betaalgegevens.

(of stuur een email aan ldorvador@joodsapeldoorn.nl) 

L'dor Vadór, Classical meets Chazzanut. Uitgegeven bij EOS Records, EOS10811, ISBN 9789080865242

Joodse Liederen (OC 130) Leonard Leutscher
1. Shalom aleichem
2. Yah ribon olam
3. Adon olam
4. Yotser or
5. V'haer eineinu
6. L'dor vador
7. Lo yisa goy
8. Y'did nefesh
9. Hine El yeshuati
10. Havdalah berachot
11. Eliyahu hanavi
12. Shavuah tov